• ជោគជ័យរបស់ពួកយើង ...

  ជោគជ័យរបស់ពួកយើង ...

 • ការរៀនសូត្រ និងការហ្វឹកហ្វឺន ...

  ការរៀនសូត្រ និងការហ្វឹកហ្វឺន ...

 • សំរាប់អនាគតដ៏ប្រសើរ ...

  សំរាប់អនាគតដ៏ប្រសើរ ...

 • សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ...!

  សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ...!

យើងជានរណា?

 • some image

  ផ្នែករដ្ឋាបាល

  នាយក(ជាបុព្វជិត) លោកជានាយក សាលាទទួលបន្ទុក មើលការខុស ត្រូវលើសហគមន៍ គ្រូគង្វាលអប់រំ...

 • some image

  ការិយាល័យផលិតកម្ម

  ការិយាល័យផលិតកម្ម គឺជាការិយា ល័យសម្របសម្រួល និងគ្រប់គ្រង ផ្នែកទាំងអស់...

 • some image

  អាហារ & ការអប់រំ

  សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូភ្នំពេញ  បង្កើតកសិដ្ឋានអនុវត្តន៍គំរូមួយ ។  គោលដៅបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវសំរេច ...

ភាពជោគជ័យរបស់ ក្នុងការសិក្សា និងការបណ្តុះបណ្តាល...

សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ភ្នំពេញ

សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ភ្នំពេញ​(Don Bosco Technical School of Phnom Penh)​ ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុងរាជធានី នៃព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជាគឺជា​សាលាដុនបូស្កូ​ដែល​មានវ័យ​ចំ​​​ណា​ស់​ជាង​គេបំផុត​នៅ​កម្ពុជា។​​ សាលានេះ​ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជា​កន្លែង​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុ​ជា​ផ​ង​ដែ​រ
ប​ន្ទា​ប់​ពី​ស​ង្គ្រា​មត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ​វាក៏​ជាគ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បច្ចេក​ទេស​សិក្សា​មិន​បង់​ថ្លៃ​ដំបូងគេដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​សម្រាប់​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​យុវជន​មកពីសហគមន៍​ក្រីក្រនិង​តំបន់​ជនបទ។

បទពិសោធន៍​ជាង២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំ

សាលានេះ​ត្រូវបាន​ចាប់ដំណើរការ​ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ នៅ​ពេលដែល​លោកឪពុក​វ៉ាលធឺ ប្រ៊ីកហ្កូលិន (Valter​ Brigolin) និង​បងប្រុសរ៉ូប៊ឺតតូផា​នឺតូ (Roberto Panetto) បាន​ត្រឡប់​មក​ពី​ទី​ក្រុង​បាងកក ​មក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញបន្ទាប់​ពីរាជរដ្ឋាភិបាល បាន​អញ្ជើញ​សមាគមន៍សេល​សឹន (Salesian)ឲ្យមក​   ប្រ​ទេ​សកម្ពុជា​ដើម្បី​បង្កើត​សាលាបច្ចេកទេស​នេះឡើង​នៅប្រទេស​កម្ពុជា។

Supporters We Love