• តំណរភ្លើង...

  តំណរភ្លើង...

សេចក្តីផ្តើម

កម្មវិធីនេះ ផ្តោតសំខាន់​ទៅលើសារៈសំខាន់​នៃគោលការណ៍​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនី​ជាទូទៅនៅ​កន្លែង​ធ្វើការក្នុង​គ្រ​ប់​​​សាខា។


 

មិន​ត្រឹម​តែជា​ការដំឡើងនោះទេ

សាលាយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវ​សេវាកម្ម​និង​ការថែទាំ​ការដំឡើង និង​ការជួស​ជុល​ប្រព័​ន្ធអ​គ្គិស​នីលើ​​ គ្រឿ​ង​​ម៉ាស៊ីន​ត្រង់ស្វូម៉ាទ័រនិង​ម៉ាស៊ីនភ្លើង ​គ្រឿង​ផ្សំនិង​គ្រឿង​បន្លះ​ប្រព័ន្ធ​ទូទឹក​កក​និង​ប្រព័​ន្ធ​​ម៉ា​ស៊ី​​ន​​ត្រជាក់ដែលអាច​ធ្វើឲ្យ​សិក្ខាកាម​មានសមត្ថភាព​​គ្រប់​គ្រាន់​​ដើ​ម្បី​ប្រ​គួ​ត​​ប្រ​ជែ​ង​​ក្នុ​ងទីផ្សា​រ​​កា​រ​ងា​រ​។​

 

ការដំឡើងអគ្គិសនីសម្រាប់​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម និងនៅតាមគេហដ្ឋាន

សាលា​យើង​ខ្ញុំផ្តល់​ជូននូវចំណេះ​ដឹងយ៉ាង​ច្បាស់លាស់​លើផ្នែក​អគ្គិសនី​​ ម៉ាស៊ីន​ភ្លើងការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​​​ឧស្សាហកម្ម​ និងការពិនិត្យ​បណ្តាញ​តភ្ជាប់​អគ្គិសនី។


ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអគ្គិសនី

Theory & Praxis

 • Basic Skill
 • Lab & Transformer
 • Electrical System
 • Electric Motor
 • Engine Maintenance
 • General Work
 • Motor Control
 • Air Conditioner
 • Programmable Logic Control (PLC)

 

“ការតបណ្តញអគ្គិសនីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព”

Supporters We Love